Alifer A.

Anikin K. N.

Arhangelskiy L. B.

Bakradze I.

Barczewski S. V.

Barkan A.

Biskup N. R.

Bobrov L. A.

Bogdanov А. Е.

Chubinsky A. N.

Dvalishvili L. B.

Dobriden S.

Efimov Y. G.

Gorbunov V. V.

Haydakov K. S.

Khorasani M. M.

Kiziria V.

Kurbatov O. A.

Kurmanovsky V. S.

Kurochkin A. Y.

Lazarevskaya E. G.

Levykin A. K.

Loparev A.

Malozyomova E. I.

Miloserdov D. Y.

Neratova E. I.

Novosyolov V. R.

Obraztsov Vs. N.

Orlenko S. P.

Pyatnitsky Yu. A.

Rodionov E. A.

Rybel D. A.

Samgin S. V.

Senichev V.

Sheremetev D. A.

Shindler O.

Sukhanov D. A.

Talantov S. V.

Terehov E.

Toichkin D. V.

Ustyanov A.

Vetyukov V. A.

Yarovoj A.

Zaharov D.

Zavorotko I.

Zvjagincev M. I.